Radovi na unutrašnjem preuređenju zgrade Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu