Osnovni koncept rada Tesla sistema se zasniva na izvođenju kompletnih radova, kao što su:


 • Pomoć u izradi idejnog projekta
 • Instalacioni/ montažerski radovi
 • Puštanje instalacija i opreme u rad
 • Obuka korisnika
 • Obezbeđivanje tehničke dokumentacije
 • Izrada potrebnih projekata
 • Odlično obučen kadar i servis opremljen najsavremenijom tehnologijom, kao i veliki broj servisnih vozila, daju nam mogućnost da servisne usluge pružimo na celoj teritoriji Srbije.
 •  

  Uvoznici smo i distributeri opreme u delatnosti kojom se bavimo. Partnerima omogućavamo da opremu koju uvozimo dobiju po partnerskim cenama.

  Na taj način, zatvarajući kompletan krug, od nabavke opreme, projektovanja, izvođenja radova i kasnijeg održavanja i servisiranja, postigli smo visoku konkurentnost u smislu cena.

  Bogato iskustvo iz realizovanih projekata nam daje sigurnost da možemo da ostvarimo i najzahtevnije projekte.

  Tehnička zaštita

  Tehnička zaštita je bitan segment svakog sistema, u poslovnom ili privatnom okruženju, te se svakodnevno pojavljuju nove tehnologije i informacije iz te oblasti.

  Sistemi tehničke zaštite VIDEO NADZOR, ALARMNI SISTEMI, PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA, INTERFONI, KONTROLA PRISTUPA, SPECIJALNE ZAŠTITE, BOLNIČKI SISTEMI, HOTELSKI SISTEMI, PERIMETARSKA ZAŠTITA, DETEKCIJA GASOVA, METAL DETEKTORSKA VRATA, PREVENTIVA, DISTRIBUCIJA VREMENA spadaju u poslove obezbeđenja i podležu zakonu koji i definiše određene predpripremne radnje koje prethode instalaciji sistema (procedure zavise od kategorije objekata).
  Telekomunikacije

  Telekomunikacija se javlja kada razmena informacija između učesnika komunikacije uključuje upotrebu tehnologije. Prenosi se putem prenosnog medijuma, kao što su fizički mediji, na primer, preko električnog kabla ili preko elektromagnetnog zračenja kroz prostor kao što su radio ili svetlost. Takvi prenosni putevi često se dele na komunikacione kanale koji pružaju prednosti multipleksiranja.

  Sistemi telekomunikacija su RAČUNARSKA MREŽA, BEŽIČNI PRENOS, TELEFONSKA CENTRALA/VoIP, ANTENSKI SISTEMI/KABLOVSKA TELEVIZIJA, VIDEO KONFERENCIJA, SISTEMI ZA SNIMANJE RAZGOVORA, RAČUNARSKI DELOVI I OPREMA, MULTIMEDIJA, RADIO STANICE.
  Energetske instalacije

  Elektroenergetski sistem se opisuje kao složeni, dinamički sistem velike dimenzionalnosti, čija je prevashodna funkcija da sigurno, pouzdano i ekonomično snadbeva potrošače sa dovoljnim količinama kvalitetne električne energije.

  U energetske instalacije spadaju ELEKTRIČNE INSTALACIJE, GROMOBRANSKE INSTALACIJE, ELEKTRIČNA MERENJA, ELEKTRIČNO OSVETLJENJE, OPREMA ZA ENERGETIKU, KOMPENZACIJA REAKTIVNE ENERGIJE, IZVOR NAPAJANJA.
  Specijalne instalacije

  Specijalne instalacije su instalacije na objektima specijalne namene, kompleksne instalacije savremenih objekata.

  U specijalne insatalacije spada OPREMA ZA PREVOZNA SREDSTVA, TERMOVIZIJA, OPREMA ZA VOJSKU, AUDIO SISTEMI, SOLARNI SISTEMI, DISPLEJI, SIRENE ZA UZBUNJIVANJE, UREĐAJI ZA MERENJE, INDUSTRIJSKA OPREMA, RADARSKI SISTEMI.
  Automatizacija

  Automatizacija igra sve značajniju ulogu u globalnoj ekonomiji i svakodnevnom iskustvu. Inženjeri teže da kombinuju automatizovane uređaje sa matematičkim i organizacionim alatkama kako bi napravili složene sisteme za sve veću oblast primena i ljudskih aktivnosti.

  U automatizaciju spada PAMETNA KUĆA, GPRS.
  Građevina

  Građevinska tehnika se bavi poslovima potrebnim za građenje svih vrsta arhitektonskih zgrada, cesta, železničkih pruga, mostova, tunela, vodovoda, kanalizacija, melioracijskih objekata, uređenjem vodotoka i iskorištavanjem vodnih snaga (hidrocentrale), elektrana i ostalih postrojenja za proizvodnju svih dobara.